Persondata

Persondatapolitik for Møllen Vest ApS.

Dette dokument redegør for, hvordan Møllen Vest ApS håndterer og evt. behandler personoplysninger.

Generelt
Med personalepolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. 

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning. 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved: 

 • Stillings ansøgning
 • Bestilling af et arrangement
 • Oprettelse af en aftale, relateret til vores restaurant
 • Kundeforhold
 • Henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon.

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig
Møllen Vest ApS. er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:
Kontaktperson: Møllen Vest ApS v/ Morten Kvist 

Adresse: Oddervej 80 D, 8660 Skanderborg

CVR: 36 70 07 93

Telefon nr.: 86522000

Mail: restaurant@restaurantvestermolle.dk 

Website: www.restaurantvestermolle.dk

Behandling af persondata
Vi behandler følgende persondata:
Hjemmeside
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer  
 • Dine oplysninger vil kun blive opbevaret så længe lovgivningsmæssige eller forretningsmæssige forhold kræver det. Normalt maksimalt 5 år efter et regnskabsårs afslutning.

Køb
Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger: 

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer 
 • CVR/CPR. nr. og bankoplysninger 
 • Data videregives evt. til revisionsfirma og databehandler, med hvem der foreligger Databehandleraftale
 • Dine oplysninger vil kun blive opbevaret så længe lovgivningsmæssige eller forretningsmæssige forhold kræver det. Normalt maksimalt 5 år efter et regnskabsårs afslutning.

Jobansøgninger
Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger: 

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer
 • Cpr. nr. og bankoplysninger 
 • Dine oplysninger vil kun blive opbevaret så længe lovgivningsmæssige forhold kræver det. Normalt maksimalt 5 år efter ansættelsesforholdets afslutning.

Dine rettigheder
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på virksomhedesn e-mail eller telefonnummer.

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger. 

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed
Møllen Vest ApS. har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Klageinstans: Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.